2.0 LEVV-NL Enquete 2018


Voor gebruikers, producenten en verkopers van lichte elektrische vrachtvoertuigen

Welkom bij de LEVV-NL-enquête

Via deze enquête willen wij inzicht krijgen in de productie, toepassing en de verwachte groei van kleine elektrische vrachtvoertuigen en elektrische transportfietsen in Nederland (LEVV-NL). LEVV staat voor licht elektrisch vrachtvoertuig. Het zijn voertuigen met elektrische aandrijving of (trap)ondersteuning en een maximaal laadvermogen tot 750 kg

 

Het LEVV-NL-onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Connekt. Met kennis over het aantal bedrijven dat LEVV’s gebruikt en het aantal LEVV’s dat momenteel en naar verwachting in 2020 door Nederland rijdt, kunnen we lokale, regionale en nationale beleidsmakers informeren en adviseren over voorzieningen en regelingen voor LEVV's.

 

U bent niet verplicht elke vraag te beantwoorden. Ook is het mogelijk om de enquête anoniem in te vullen. De resultaten van deze enquête worden geanonimiseerd en samengevoegd, zodat het niet mogelijk zal zijn om individuele bedrijven te identificeren. Indien u een mailadres opgeeft, zal het eindrapport u na afloop van het project toegemaild worden. 

 

Wij hopen dat u de tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Dit zal, afhankelijk van uw gebruik met LEVV, 10 a 25 minuten in beslag nemen. Bij voorbaat bedankt! 

 

Opmerking nav rijverbod Stint

Indien u een Stint heeft, ga dan bij vragen over volumes en afstanden uit van de situatie van vóór het rijverbod.

 

Met vriendelijke groet,

Cecile van der Linden – Loendersloot Groep (cecile.vanderlinden@loenderslootgroep.nl)

Jos Sluijsmans – Fietsdiensten.nl

Susanne Balm – Hogeschool van Amsterdam


  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.